Kontaktné údaje

Valeant Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Zásady ochrany súkromia

 

© Valeant Slovakia, s.r.o. 2017. Všetky práva sú vyhradené. Táto stránka je publikovaná spoločnosťou Valeant Slovakia, s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44651473, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka: 57120/B, ktorá je výhradne zodpovedná za jej obsah. Táto stránka je určená pre použitie občanov Slovenskej republiky. Mobivenal® micro a Mobivenal® micro simple sú ochranné a/alebo registrované známky.